Szkolenia bhp online

Szkolenia BHP ON-LINE – KORONA VIRUS

Poważna sytuacja jaka nastała w naszym kraju, zmusza wszystkich o ile to możliwe do pracy zdalnej. Celem takiego działania jest minimalizacja rozprzestrzeniania się virusa i minimalizacja narażenia na zachorowania. 

Jednak co w przypadku gdy pracownicy pracują zdalnie i właśnie kończy się termin szkoleń bhp. Przepisy w tym zakresie pozostają nadal jednoznaczne. Pracodawca nie ma prawa dopuścić do wykonywania pracy bez aktualnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy. Szkolenia BHP online

W takiej sytuacji z pomocą przychodzą szkolenia w formie video konferencji. Pracownicy otrzymują zaproszenie do video konferencji  w określonym dniu  i terminie. Szkolenie prowadzimy zdalnie w czasie rzeczywistym. Nie jest zwykły e-learning, gdzie pracownik musi pobrać pliki, obejrzeć film. W trakcie prowadzonego szkolenia kursant ma możliwość zadawania pytań.  Państwa pracownik nie musi wychodzić z domu. Szkolenie to niczym nie odbiega od standardowego szkolenia prowadzonego np u państwa w firmie w sali konferencyjnej.
Taka forma szkolenia umożliwia  szkolenie bhp nawet jeśli pracownik akurat został objęty kwarantanną.
Po przeprowadzonym szkoleniu bhp wystawiamy zaświadczenie przesyłamy w formie PDF, lub standardowy druk za pośrednictwem poczty polskiej.
Videokonferencje prowadzimy za pośrednictwem Skype, WhatsUpp.

Zapraszamy do współpracy

 Szkolenia BHP online

Hałas

Hałas jest czynnikiem, który zagraża zdrowiu pracowników. Jeżeli występuje w miejscu pracy, może być również przyczyną zarówno chorób zawodowych pracowników, jak i obniżenia wydajności oraz jakości pracy zakładu. Z przeprowadzanych badań wynika, że na 1000 zatrudnionych 45 jest narażonych na hałas mogący powodować trwałe ubytki słuchu, co jest potwierdzone liczbą przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu.

Mówiąc hałas mamy na myśli wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na zmysł i narząd słuchu, na pozostałe zmysły oraz części organizmu człowieka.

W środowisku pracy każde urządzenie, maszyna czy środek transportu mogą być rozpatrywane jako źródło hałasu. Natomiast poziom emisji hałasu przez dane urządzenie zależy od bardzo wielu czynników.

Read more

Odzież robocza

Na samym początku warto wyjaśnić dwa różne pojęcia: odzież ochronna i odzież robocza. Pojecie “odzież ochronna” oznacza odzież, która zakrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi oraz przed czynnikami atmosferycznymi. Powinna ona chronić pracownika przed tymi czynnikami podczas wykonywania pracy. Z kolei “odzieżą roboczą” nazywamy odzież przeznaczoną do pracy, podczas której występuje mocne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, działają czynniki powodujące szybsze niszczenie odzieży lub produkt wymaga specjalnej czystości wykonania. Read more